Informacje o Samorządzie Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w języku łatwym do czytania – ETR

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w skrócie SD UMB.
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to organizacja działająca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
SD UMB reprezentuje doktorantki i doktorantów ze Szkoły Doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Władzami SD UMB jest Przewodniczący i Sejmik.
Przewodniczącą SD UMB jest magister Małgorzata Grudzińska.
Sejmik SD UMB składa się z dwunastu doktorantek i doktorantów ze Szkoły Doktorskiej i studiów doktoranckich.
SD UMB ma przedstawiciela w Senacie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
SD UMB współpracuje z doktorantami z innych polskich Uczelni Medycznych, Doktoranckim Forum Uczelni Medycznych i Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Siedziba SD UMB mieści się przy ulicy Jana Kilińskiego 1 w Pałacu Branickich w centrum Białegostoku.
Jeśli chcesz się skontaktować z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku możesz:
napisać pismo i wysłać je na adres:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Samorząd Doktorantów
ulica Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
możesz wysłać e-mail na adres: