Samorząd Doktorantów UMB jest ogólnouczelnianym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego członkowie reprezentują interesy uczestników Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w organach Uczelni, takich jak Senat oraz Rady Wydziałów. Współpracujemy również z Samorządem Studentów UMB oraz innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi. Aktywnie działamy w ogólnopolskich gremiach, takich jak Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju naukowego dla doktorantów naszej Uczelni.

Staramy się również, abyście od czasu do czasu oderwali się od badań i obowiązków dydaktycznych. Organizujemy spotkania integracyjne m.in. wspólne wyjścia do teatru, stwarzamy Wam możliwości do poznania innych Doktorantów, z którymi możecie wymieniać pomysły i dzielić się doświadczeniami w mniej oficjalnych okolicznościach.

Od lewej: Mariusz Mielcarek, Kinga Nowacka, Małgorzata Grudzińska, Karolina Nowak, Krystyna Gromkowska-Kępka, Marta Wołosowicz. Fot. Rzucam okiem

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w kwestiach związanych z codziennym życiem doktorantów, w tym stypendiów, mobilności, konferencji, szkoleń, pozyskiwania środków finansowych na badania itp. Jeżeli napotykasz problemy w rozwiązaniu których moglibyśmy Ci pomóc – zachęcamy do kontaktu (e-mail: samdokt@umb.edu.pl).

Rada Samorządu Doktorantów UMB

mgr Karolina Nowak

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
Zakład Immunologii UMB
karolina.nowak@umb.edu.pl

mgr Krystyna J. Gromkowska-Kępka

Vice-przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów (WFzOML)
Zakład Bromatologii UMB
krystyna.gromkowska.kepka@gmail.com

lek. Anna Krentowska 

Vice-przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów (WL) 
Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB
a.krentowska@gmail.com

mgr Małgorzata Grudzińska

Vice-przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów (WNOZ) 
Zakład Patomorfologii Ogólnej UMB
malg.grudzinska@gmail.com

Sejmik Samorządu Doktorantów UMB

mgr Mariusz Mielcarek

Klinika Medycyny Ratunkowej UMB
mielcarek.mm@gmail.com

mgr Kinga Nowacka

Zakład Immunologii UMB
kinga.nowacka@umb.edu.pl

mgr Barbara Piskór

Zakład Medycyny Estetycznej UMB
barbara.piskor@umb.edu.pl

mgr Elwira Siewiec

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB

mgr Marta Wołosowicz

Zakład Fizjologii UMB
marta.wolosowicz@umb.edu.pl

mgr Edyta Andrulewicz-Botulińska

Zaklad Chemii Medycznej UMB
edyta.andrulewicz@wp.pl

mgr Ilona Juchnicka

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, chcesz współdecydować o losie doktorantów na naszej Uczelni – napisz do nas: samdokt@umb.edu.pl