Samorząd Doktorantów UMB jest ogólnouczelnianym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego członkowie reprezentują interesy uczestników Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w organach Uczelni, takich jak Senat oraz Rady Wydziałów. Współpracujemy również z Samorządem Studentów UMB oraz innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi. Aktywnie działamy w ogólnopolskich gremiach, takich jak Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju naukowego dla doktorantów naszej Uczelni.

Staramy się również, abyście od czasu do czasu oderwali się od badań i obowiązków dydaktycznych. Organizujemy spotkania integracyjne m.in. wspólne wyjścia do teatru, stwarzamy Wam możliwości do poznania innych Doktorantów, z którymi możecie wymieniać pomysły i dzielić się doświadczeniami w mniej oficjalnych okolicznościach.

Od lewej: Magdalena Skowrońska, Magdalena Podolak, Marcelina Radziszewska, Aleksandra Frąckiewicz, Ewa Olechno, Adrianna Zańko, Dominika Dobiecka, Mateusz Zarzecki, Alicja Jelska, Marta Pasławska

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w kwestiach związanych z codziennym życiem doktorantów, w tym stypendiów, mobilności, konferencji, szkoleń, pozyskiwania środków finansowych na badania itp. Jeżeli napotykasz problemy w rozwiązaniu których moglibyśmy Ci pomóc – zachęcamy do kontaktu (e-mail: ).

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UMB

lek. Marta Pasławska

Szkoła Doktorska UMB II rok
nauki medyczne
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UMB 

Sejmik Samorządu Doktorantów UMB


lek. Alicja Jelska

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki medyczne
Klinika Otolaryngologii


mgr Dominika Dobiecka

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki farmaceutyczne
Zakład Bromatologii


mgr Marcelina Radziszewska

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki o zdrowiu
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego


mgr Magdalena Podolak

Szkoła Doktorska UMB II rok
nauki farmaceutyczne
Zakład Biotechnologii


mgr Magdalena Skowrońska

Szkoła Doktorska UMB II rok
nauki o zdrowiu
Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej UMB

lek. Mateusz Zarzecki

Szkoła Doktorska UMB III rok
nauki medyczne
Klinika Okulistyki UMB

mgr Aleksandra Frąckiewicz

Szkoła Doktorska UMB III rok
nauki farmaceutyczne
Zakład Farmakodynamiki UMB

mgr Ewa Olechno

Szkoła Doktorska UMB III rok
nauki o zdrowiu
Zakład Biotechnologii UMB

lek. Katarzyna Konończuk

Szkoła Doktorska UMB IV rok
nauki medyczne
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMB

mgr Anita Żmudzińska

Szkoła Doktorska UMB IV rok
nauki farmaceutyczne
Zakład Bromatologii UMB

mgr Adrianna Zańko

Szkoła Doktorska UMB IV rok
nauki o zdrowiu
Zakład Biostatystyki i Informatyki UMB

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, chcesz współdecydować o losie doktorantów na naszej Uczelni – napisz do nas: