Samorząd Doktorantów UMB jest ogólnouczelnianym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego członkowie reprezentują interesy uczestników Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w organach Uczelni, takich jak Senat oraz Rady Wydziałów. Współpracujemy również z Samorządem Studentów UMB oraz innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi. Aktywnie działamy w ogólnopolskich gremiach, takich jak Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju naukowego dla doktorantów naszej Uczelni.

Staramy się również, abyście od czasu do czasu oderwali się od badań i obowiązków dydaktycznych. Organizujemy spotkania integracyjne m.in. wspólne wyjścia do teatru, stwarzamy Wam możliwości do poznania innych Doktorantów, z którymi możecie wymieniać pomysły i dzielić się doświadczeniami w mniej oficjalnych okolicznościach.

Od lewej: Mariusz Mielcarek, Kinga Nowacka, Małgorzata Grudzińska, Karolina Nowak, Krystyna Gromkowska-Kępka, Marta Wołosowicz. Fot. Rzucam okiem

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w kwestiach związanych z codziennym życiem doktorantów, w tym stypendiów, mobilności, konferencji, szkoleń, pozyskiwania środków finansowych na badania itp. Jeżeli napotykasz problemy w rozwiązaniu których moglibyśmy Ci pomóc – zachęcamy do kontaktu (e-mail: samdokt@umb.edu.pl).

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UMB

mgr Małgorzata Grudzińska

III rok Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Patomorfologii Ogólnej UMB
malgorzata.grudzinska@umb.edu.pl

Sejmik Samorządu Doktorantów UMB

lek. Katarzyna Konończuk

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki medyczne
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej katarzyna.kononczuk@umb.edu.pl

mgr Anita Mielech

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki farmaceutyczne
Zakład Bromatologii UMB
anita.mielech@umb.edu.pl

mgr Adrianna Zańko

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki o zdrowiu
Zakład Statystyki i Informatyki UMB
adrianna.zanko@umb.edu.pl

mgr Aleksandra Starosz

Szkoła Doktorska UMB II rok
nauki medyczne

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB
aleksandra.starosz@umb.edu.pl

mgr Patrycja Mościcka

Szkoła Doktorska UMB II rok
nauki farmaceutyczne

Zakład Medycyny Estetycznej UMB
patrycja.moscicka@umb.edu.pl

mgr Joanna Bielecka

Szkoła Doktorska UMB II rok
nauki o zdrowiu

Zakład Bromatologii UMB
joanna.bielecka@umb.edu.pl

mgr Marta Wołosowicz

III rok Wydział Lekarski
Zakład Fizjologii UMB
marta.wolosowicz@umb.edu.pl

mgr Kinga Nowacka

III rok Wydział Farmaceutyczny z OML
Zakład Immunologii UMB
kinga.nowacka@umb.edu.pl

mgr Elwira Siewiec

IV rok Wydział Lekarski
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB

mgr Barbara Piskór

IV rok Wydział Farmaceutyczny z OML
Zakład Medycyny Estetycznej UMB
barbara.piskor@umb.edu.pl

mgr Mariusz Mielcarek

IV rok Wydział Nauk o Zdrowiu
Klinika Medycyny Ratunkowej UMB
mielcarek.mm@gmail.com

Rada Doradcza Samorządu Doktorantów UMB

mgr Krystyna J. Gromkowska-Kępka

Zakład Bromatologii UMB
krystyna.gromkowska.kepka@gmail.com

lek. Anna Krentowska 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB
a.krentowska@gmail.com

mgr Karolina Nowak

Zakład Immunologii UMB
karolina.nowak@umb.edu.pl

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, chcesz współdecydować o losie doktorantów na naszej Uczelni – napisz do nas: samdokt@umb.edu.pl