Samorząd Doktorantów UMB jest ogólnouczelnianym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego członkowie reprezentują interesy uczestników Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w organach Uczelni, takich jak Senat oraz Rady Wydziałów. Współpracujemy również z Samorządem Studentów UMB oraz innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi. Aktywnie działamy w ogólnopolskich gremiach, takich jak Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju naukowego dla doktorantów naszej Uczelni.

Staramy się również, abyście od czasu do czasu oderwali się od badań i obowiązków dydaktycznych. Organizujemy spotkania integracyjne m.in. wspólne wyjścia do teatru, stwarzamy Wam możliwości do poznania innych Doktorantów, z którymi możecie wymieniać pomysły i dzielić się doświadczeniami w mniej oficjalnych okolicznościach.

Od lewej: Mariusz Mielcarek, Kinga Nowacka, Małgorzata Grudzińska, Karolina Nowak, Krystyna Gromkowska-Kępka, Marta Wołosowicz. Fot. Rzucam okiem

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w kwestiach związanych z codziennym życiem doktorantów, w tym stypendiów, mobilności, konferencji, szkoleń, pozyskiwania środków finansowych na badania itp. Jeżeli napotykasz problemy w rozwiązaniu których moglibyśmy Ci pomóc – zachęcamy do kontaktu (e-mail: samdokt@umb.edu.pl).

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UMB

mgr Karolina Nowak

IV rok Wydział Farmaceutyczny z OML
Zakład Immunologii UMB
karolina.nowak@umb.edu.pl

Sejmik Samorządu Doktorantów UMB

mgr Aleksandra Starosz

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki medyczne

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB
aleksandra.starosz@umb.edu.pl

mgr Patrycja Mościcka

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki farmaceutyczne

Zakład Medycyny Estetycznej UMB
patrycja.moscicka@umb.edu.pl

mgr Joanna Bielecka

Szkoła Doktorska UMB I rok
nauki o zdrowiu

Zakład Bromatologii UMB
joanna.bielecka@umb.edu.pl

mgr Marta Wołosowicz

II rok Wydział Lekarski
Zakład Fizjologii UMB
marta.wolosowicz@umb.edu.pl

mgr Kinga Nowacka

II rok Wydział Farmaceutyczny z OML
Zakład Immunologii UMB
kinga.nowacka@umb.edu.pl

mgr Małgorzata Grudzińska

II rok Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Patomorfologii Ogólnej UMB
malg.grudzinska@gmail.com

mgr Elwira Siewiec

III rok Wydział Lekarski
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB

mgr Barbara Piskór

III rok Wydział Farmaceutyczny z OML
Zakład Medycyny Estetycznej UMB
barbara.piskor@umb.edu.pl

mgr Mariusz Mielcarek

III rok Wydział Nauk o Zdrowiu
Klinika Medycyny Ratunkowej UMB
mielcarek.mm@gmail.com

mgr Ilona Juchnicka

IV rok Wydział Farmaceutyczny z OML

Rada Doradcza Samorządu Doktorantów UMB

mgr Krystyna J. Gromkowska-Kępka

Zakład Bromatologii UMB
krystyna.gromkowska.kepka@gmail.com

lek. Anna Krentowska 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB
a.krentowska@gmail.com

mgr Edyta Andrulewicz-Botulińska

Zakład Chemii Medycznej UMB
edyta.andrulewicz@wp.pl

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, chcesz współdecydować o losie doktorantów na naszej Uczelni – napisz do nas: samdokt@umb.edu.pl