Zmiany w stypendiach dla doktorantów

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Z przyjemnością informujemy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zostało ono opublikowane na stronie BIP:

https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/4320/zarzadzenie-nr-31-2024

Konferencja dla młodych naukowców

Konferencja dla młodych naukowców

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Z przyjemnością przekazujemy Wam zaproszenie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMB do udziału w kolejnej edycji Konferencji Wschodząca Diagnostyka. Samorząd Doktorantów UMB objął wydarzenie Patronatem Honorowym.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i śledzenia informacji na stronie: https://www.umb.edu.pl/wschodzacadiagnostyka

Wybory na przedstawicieli doktorantów do Senatu i Kolegium Elektorów

Wybory na przedstawicieli doktorantów do Senatu i Kolegium Elektorów

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!

Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działając na podstawie §28 ust. 1. Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza wybory na przedstawicieli doktorantów w:

– Senacie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (1 przedstawiciel/-ka)

– Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (3 przedstawicieli).

Wybory przeprowadzi trzyosobowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w składzie: – lek. Mikołaj Krupa – lek. Adrianna Bargielska – lek. Adrian Kołakowski Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów przysługuje każdemu członkowi Samorządu Doktorantów.

Zgłoszenia Kandydatów do Senatu oraz Kolegium Elektorów dokonuje się poprzez dostarczenie do Komisji Wyborczej prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszenia kandydata”, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, “Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu oraz “Oświadczenia”, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu, w dniach:

– 20.02.2024 w godzinach 10:00 – 16:00 w Siedzibie Samorządu Doktorantów UMB (Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3)

– 22.02.2024 w godzinach 09:00 – 13:00 w Siedzibie Samorządu Doktorantów UMB (Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3)

Wyboru przedstawicieli doktorantów w Senacie i Kolegium Elektorów dokonają przedstawiciele Sejmiku zgromadzeni na zebraniu wyborczym, które odbędzie się 29.02.2024 w godzinach 12:00 – 16:00. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Kandydaci już są

Kandydaci już są

Mamy przyjemność poinformować, iż Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów ds. wyboru przedstawicieli doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiach Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała i potwierdziła następujące zgłoszenia kandydatów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Rada Wydziału Lekarskiego i Kolegium Nauk Medycznych:
1) lek. Marta Pasławska
2) lek. Mikołaj Marek Krupa
3) lek. Michał Święczkowski

Rada Wydziału Farmaceutycznego i Kolegium Nauk Farmaceutycznych:
1) mgr Dominika Dobiecka
2) mgr Aleksandra Frąckiewicz
3) mgr Olga Szewczyk-Roszczenko

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kolegium Nauk o Zdrowiu:
1) mgr Marcelina Radziszewska
2) mgr Ewa Olechno
3) mgr Karolina Kujawowicz

Jednocześnie przypominamy, iż wyboru przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dokonają członkowie Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB zgromadzeni na zebraniu wyborczym, które odbędzie się w poniedziałek 13.11.2023 w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Samorządu Studentów UMB w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Akademickiej 3

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

W związku z uzyskaniem stopnia doktora i ukończeniem studiów doktoranckich dotychczasowych po trzech przedstawicieli Samorządu Doktorantów w każdej z Rad. Poszukujemy osób, które zasiądą w Radzie Wydziału Lekarskiego, Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu a także Radzie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zorganizowane zostaną wybory uzupełniające na te właśnie stanowiska.

Terminy wyborów uzupełniających do Rad Wydziałów przedstawicieli Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białystoku są następujące:

I tura- 13.11.2023 r.       (poniedziałek)            godz. 16:00-18:00

II tura-  14.11.2023 r.   (wtorek)                      godz. 16:00-18:00

III tura- 15.11.2023 r.   (środa)                        godz. 16:00-18:00

Terminy zgłaszania Kandydatów do 11.11.2023r. do godziny 23:59 przez wysłanie skanu zgłoszenia na adres mailowy  lub pocztą na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dopiskiem Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (datę zgłoszenia uznaję się za datę doręczenia korespondencji).

Kandydaci do SSD

Mamy przyjemność poinformować, iż Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów ds. wyboru przedstawicieli doktorantów w Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w składzie mgr Ewa Olechno, mgr Adrianna Zańko, mgr Aleksandra Frąckiewicz, otrzymała i potwierdziła następujące zgłoszenia kandydatek do Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB w Dyscyplinach:

Nauki Medyczne: 1) lek. Alicja Jelska

Nauki Farmaceutyczne: 1) mgr Dominika Dobiecka

Nauki o Zdrowiu: 1) mgr Marcelina Radziszewska

Jednocześnie przypominamy, iż wybory uzupełniające do Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB odbędą się 30.10.2023 w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Samorządu Studentów UMB w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Akademickiej 3

Serdecznie zapraszamy!