Samorząd Doktorantów UMB

e-mail: samdokt@umb.edu.pl
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

mgr Karolina Nowak
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów UMB

e-mail: karolina.nowak@umb.edu.pl
Zakład Immunologii UMB
(2 piętro; Blok M/Coll. Novum)
ul. J.Waszyngtona 15A
15-269 Białystok

Od lewej: Mariusz Mielcarek, Marta Wołosowicz, Krystyna Gromkowska-Kępka, Karolina Nowak, Kinga Nowacka, Małgorzata Grudzińska, Fot. Rzucam okiem