Samorząd Doktorantów UMB

e-mail: samdokt@umb.edu.pl
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

mgr Małgorzata Grudzińska
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów UMB

e-mail: malgorzata.grudzinska@umb.edu.pl
Zakład Patomorfologii Ogólnej UMB


Od lewej: Mariusz Mielcarek, Marta Wołosowicz, Krystyna Gromkowska-Kępka, Karolina Nowak, Kinga Nowacka, Małgorzata Grudzińska, Fot. Rzucam okiem