Samorząd Doktorantów UMB

e-mail:
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

lek. Mateusz Zarzecki
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów UMB

e-mail:
Klinika Okulistyki UMB


Od lewej: Patrycja Mościcka, Adrianna Zańko, Marta Wołosowicz, Katarzyna Konończuk, Marta Wołosowicz, Karolina Nowak, Małgorzata Grudzińska, Joanna Bielecka Fot. SAFF UMB