Samorząd Doktorantów UMB

e-mail: samdokt@umb.edu.pl
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

lek. Katarzyna Konończuk
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów UMB

e-mail: katarzyna.kononczuk@umb.edu.pl
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMB


Od lewej: Patrycja Mościcka, Adrianna Zańko, Marta Wołosowicz, Katarzyna Konończuk, Marta Wołosowicz, Karolina Nowak, Małgorzata Grudzińska, Joanna Bielecka Fot. SAFF UMB