Doktorancki NET-WORK-ING

W styczniu 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu DOKTORANCKI NET-WORK-ING organizowane przez Sejmik Samorządu Doktorantów UMB.

Ideą wydarzenia jest integracja środowiska młodych naukowców UMB, poszerzanie horyzontów i wymiana myśli w swobodnej atmosferze 😉

Doktorancki NET-WORK-ING

Czas na teatr! Grant Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W październiku 2018 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymał grant Krajowej Reprezentacji Doktorantów na dofinansowanie projektu dla środowiska doktoranckiego. W ramach otrzymanych środków Samorząd zakupił 78 biletów do teatru dla doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Objęło to udział w trzech spektaklach („Mayday”, „Kogut w rosole” w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku oraz „Faust” w Teatrze Wierszalin w Supraślu).

Doktoranci na wycieczce do Wierszalina