Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi kontynuacji studiów doktoranckich (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).