Instrukcja uzyskania dofinansowania na wyjazdy ze środków Samorządu Doktorantów

W celu uzyskania zgody na dofinansowanie wyjazdu oraz dalszych wskazówek należy kontaktować się bezpośrednio z Przewodniczącym Samorządu Doktorantów UMB ( lub ).

Uchwała Nr 02/2021 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.02.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania doktorantom z budżetu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Doktoranci UMB mają prawo ubiegać się o dofinansowanie ze środków Samorządu Doktorantów UMB udziału w konferencjach, kongresach, zjazdach i sympozjach naukowych, szkoleniach oraz praktykach.

Samorząd Doktorantów nie częściej niż raz w roku może przyznać dofinansowanie w kwocie ustalonej przez Radę Samorządu Doktorantów.

W przypadku braku środków finansowych na subkoncie Samorząd Doktorantów lub rezerwacją pozostałych środków finansowych na cele statutowe, Rada Samorządu Doktorantów może odmówić dofinansowania wyjazdu. Ponadto, w przypadku gdy konferencja, szkolenie, kongres, zjazd i sympozjum naukowe, szkolenie lub praktyka nie jest bezpośrednio związana z prowadzonymi badaniami w ramach doktoratu, Rada Samorządu Doktorantów zastrzega prawo do odmowy dofinansowania wyjazdu.

Aby uzyskać dofinansowanie należy poprawnie wypełnić wniosek (w miejscu źródło finansowania należy wpisać Samorząd Doktorantów UMB, rubrykę z kwotą pozostawić pustą).

Wniosek o wyjazd krajowy znajdziesz po kliknięciu w link: https://www.umb.edu.pl/studenci/wyjazdy_krajowe

Wniosek o wyjazd zagraniczny znajdziesz po kliknięciu w link: https://www.umb.edu.pl/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/wyjazdy_zagraniczne

Do wniosku należy dołączyć opis wydarzenia, harmonogram, dokumenty potwierdzające udział itp.