2021 r.

Uchwała Nr 03/2021 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Szkoły Doktorskiej
Uchwała Nr 02/2021 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.02.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania doktorantom z budżetu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Uchwała Nr 01/2021 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 13.01.2021 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

2020 r.

Uchwała Nr 09/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 18.11.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Doradczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
Uchwała Nr 08/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 6.11.2020 r. wyboru przedstawicieli doktorantów do Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Uchwała Nr 07/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Adriana Chabowskiego na Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Uchwała Nr 06/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 22.01.2020 r. w sprawie powołania Rady Doradczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uchwała Nr 05/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 22.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uchwała Nr 04/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 22.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów na przedstawicieli Doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiów Nauk

Uchwała Nr 03/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 22.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej ds. wyboru przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów i Senatu

Uchwała Nr 02/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborów na przedstawicieli Doktorantów w Kolegium Elektorów i Senacie

Uchwała Nr 01/2020 Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 17.01.2020 r. w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


2019 r.

Uchwała Nr 06/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2019 r. w sprawie kandydatury prof. dr hab. Adriana Chabowskiego na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uchwała Nr 05/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 25.06.2019 r. w sprawie kandydatury prof. dr hab. Barbary Mroczko na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uchwała Nr 04/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 18.06.2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 03/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.05.2019 r. w sprawie kandydatury prof. dr hab. Iriny Kowalskiej na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika studiów doktoranckiech na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Uchwała Nr 02/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.05.2019 r. w sprawie kandydatury prof. dr hab. Marcina Moniuszko na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w zakresie Biologii Medycznej i Biostatystyki

Uchwała Nr 1/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Szkoły Doktorskiej stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2019 Senatu UMB z dnia 25.04.2019 r.