2019 r.

Uchwała Nr 06/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2019 r.w sprawie kandydatury prof. dr hab. Adriana Chabowskiego na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uchwała Nr 05/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 25.06.2019 r.w sprawie kandydatury prof. dr hab. Barbary Mroczko na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uchwała Nr 04/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 18.06.2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 03/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.05.2019 r. w sprawie kandydatury prof. dr hab. Iriny Kowalskiej na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika studiów doktoranckieg na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddzałem Nauczania w Języku Angielskim

Uchwała Nr 02/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstokuz dnia 27.05.2019 r. w sprawie kandydatury prof. dr hab. Marcina Moniuszko na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w zakresie Biologii Medycznej i Biostatystyki

Uchwała Nr 1/2019 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Szkoły Doktorskiej stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2019 Senatu UMB z dnia 25.04.2019 r.