Terminy składania wniosków stypendialnych.

Od roku akad. 2019/2020 obowiązuje jeden regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. Świadczenia przyznawane na podstawie niniejszego Regulaminu nie przysługują uczestnikom szkoły doktorskiej. 

Regulamin przyznawania świadczeń oraz wnioski o przyznanie stypendium socjalngo i dla najlepszych doktorantów znajdziesz po kliknięciu w link:

https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1390/zarzadzenie-nr-48-2019

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego znajdziesz po kliknięciu w link:

https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1784/zarzadzenie-nr-69-2020https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1784/zarzadzenie-nr-69-2020

Wniosek o przyznanie stypendium projakościowego znajdziesz na stronie Twojego Wydziału w zakładce „studia doktoranckie”