Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

W związku z uzyskaniem stopnia doktora i ukończeniem studiów doktoranckich dotychczasowych po trzech przedstawicieli Samorządu Doktorantów w każdej z Rad. Poszukujemy osób, które zasiądą w Radzie Wydziału Lekarskiego, Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu a także Radzie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zorganizowane zostaną wybory uzupełniające na te właśnie stanowiska.

Terminy wyborów uzupełniających do Rad Wydziałów przedstawicieli Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białystoku są następujące:

I tura- 13.11.2023 r.       (poniedziałek)            godz. 16:00-18:00

II tura-  14.11.2023 r.   (wtorek)                      godz. 16:00-18:00

III tura- 15.11.2023 r.   (środa)                        godz. 16:00-18:00

Terminy zgłaszania Kandydatów do 11.11.2023r. do godziny 23:59 przez wysłanie skanu zgłoszenia na adres mailowy  lub pocztą na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dopiskiem Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (datę zgłoszenia uznaję się za datę doręczenia korespondencji).