Kandydaci już są

Mamy przyjemność poinformować, iż Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów ds. wyboru przedstawicieli doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiach Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała i potwierdziła następujące zgłoszenia kandydatów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Rada Wydziału Lekarskiego i Kolegium Nauk Medycznych:
1) lek. Marta Pasławska
2) lek. Mikołaj Marek Krupa
3) lek. Michał Święczkowski

Rada Wydziału Farmaceutycznego i Kolegium Nauk Farmaceutycznych:
1) mgr Dominika Dobiecka
2) mgr Aleksandra Frąckiewicz
3) mgr Olga Szewczyk-Roszczenko

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kolegium Nauk o Zdrowiu:
1) mgr Marcelina Radziszewska
2) mgr Ewa Olechno
3) mgr Karolina Kujawowicz

Jednocześnie przypominamy, iż wyboru przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dokonają członkowie Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB zgromadzeni na zebraniu wyborczym, które odbędzie się w poniedziałek 13.11.2023 w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Samorządu Studentów UMB w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Akademickiej 3