Kandydaci już są

Kandydaci już są

Mamy przyjemność poinformować, iż Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów ds. wyboru przedstawicieli doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiach Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała i potwierdziła następujące zgłoszenia kandydatów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Rada Wydziału Lekarskiego i Kolegium Nauk Medycznych:
1) lek. Marta Pasławska
2) lek. Mikołaj Marek Krupa
3) lek. Michał Święczkowski

Rada Wydziału Farmaceutycznego i Kolegium Nauk Farmaceutycznych:
1) mgr Dominika Dobiecka
2) mgr Aleksandra Frąckiewicz
3) mgr Olga Szewczyk-Roszczenko

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kolegium Nauk o Zdrowiu:
1) mgr Marcelina Radziszewska
2) mgr Ewa Olechno
3) mgr Karolina Kujawowicz

Jednocześnie przypominamy, iż wyboru przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dokonają członkowie Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB zgromadzeni na zebraniu wyborczym, które odbędzie się w poniedziałek 13.11.2023 w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Samorządu Studentów UMB w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Akademickiej 3

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

W związku z uzyskaniem stopnia doktora i ukończeniem studiów doktoranckich dotychczasowych przedstawicieli Samorządu Doktorantów w Radzie Wydziału Lekarskiego oraz Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zorganizowane zostaną wybory uzupełniające na te właśnie stanowiska.

Terminy wyborów uzupełniających do Rad Wydziałów przedstawicieli Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białystoku są następujące:

I tura- 9 stycznia 2023 r.       (poniedziałek)            godz. 15:30-16:30

II tura-  10 stycznia 2023 r.   (wtorek)                      godz. 15:30-16:30

III tura- 11 stycznia 2023 r.   (środa)                        godz. 15:30-16:30

Terminy zgłaszania Kandydatów do 06.01.2023r. do godziny 23:59 przez wysłanie skanu zgłoszenia na adres mailowy  lub pocztą na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dopiskiem Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (datę zgłoszenia uznaję się za datę doręczenia korespondencji).

Lista kandydatów do Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB

Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawicieli doktorantów 1 roku Szkoły Doktorskiej UMB w Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB otrzymała i potwierdziła zgłoszenia kandydatów do Sejmiku SD UMB. Poniżej znajdą Państwo Listę Kandydatów.

Przypominamy, że wybory uzupełniające do Sejmiku SD UMB odbędą się 17.11.2022 w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie Samorządu Studentów DS1 na ulicy Akademickiej 3.

Sejmik Samorządu Doktorantów szuka nowych członków

Sejmik Samorządu Doktorantów szuka nowych członków

Samorząd Doktorantów ogłasza wybory na przedstawicieli doktorantów 1 roku Szkoły Doktorskiej UMB do Sejmiku Samorządu Doktorantów w dyscyplinach:

– Nauki Medyczne (1 osoba)

– Nauki Farmaceutyczne (1 osoba)

– Nauki o Zdrowiu (1 osoba)

Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów przysługuje każdemu członkowi Samorządu Doktorantów.

Wszystkich kandydatów prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów „Zgłoszenie” i „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”.

Zgłoszenie (załącznik nr 2)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 7)

Skany zgłoszeń prosimy przesłać na maila , lub wysłać pocztą na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dopiskiem Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów do dnia 14.11.2022 (datę zgłoszenia uznaję się za datę doręczenia korespondencji).

Zgodnie z Kalendarzem Wyborów, wyboru przedstawicieli 1 roku Szkoły Doktorskiej do Sejmiku Samorządu Doktorantów dokonają w dniu 17.11.2022 roku w godzinach 15:00-17:30 wszyscy przedstawiciele Samorządu Doktorantów z 1 roku w poszczególnych dyscyplinach.

Wybory na członka Senatu UMB

Wybory na członka Senatu UMB

Samorząd Doktorantów ogłasza wybory na przedstawicieli doktorantów w:

– Senacie UMB (1 osoba)

Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów przysługuje każdemu członkowi Samorządu.

Wybory do Senatu UMB, otwieramy zgłoszenia

Wszystkich kandydatów prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów „Zgłoszenie” i „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „Oświadczenia”.

Zgłoszenie (załącznik nr 2)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 7)

Oświadczenie (załącznik nr 8)

Skany zgłoszeń prosimy przesłać na maila , lub wysłać pocztą na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dopiskiem Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów do dnia 12.04.2022r. (datę zgłoszenia uznaję się za datę doręczenia korespondencji).

Zgodnie z Kalendarzem Wyborów, wyboru przedstawiciela Doktorantów w Senacie dokonają 14.04.2022 roku wszyscy członkowie Sejmiku obecni na zebraniu wyborczym.