Wyniki wyborów uzupełniających

Drodzy Doktoranci, Drogie Doktorantki!

W dniu dzisiejszym odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiach Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

Pragniemy serdecznie pogratulować nowo wybranym Radnym:

Rada Wydziału Lekarskiego i Kolegium Nauk Medycznych:
1) lek. Marta Pasławska
2) lek. Michał Święczkowski
3) lek. Mikołaj Marek Krupa

Rada Wydziału Farmaceutycznego i Kolegium Nauk Farmaceutycznych:
1) mgr Dominika Dobiecka
2) mgr Aleksandra Frąckiewicz
3) mgr Olga Szewczyk-Roszczenko

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kolegium Nauk o Zdrowiu:
1) mgr Marcelina Radziszewska
2) mgr Ewa Olechno
3) mgr Karolina Kujawowicz

Życzymy owocnych posiedzeń!