Wybory na przedstawicieli doktorantów do Senatu i Kolegium Elektorów

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!

Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działając na podstawie §28 ust. 1. Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza wybory na przedstawicieli doktorantów w:

– Senacie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (1 przedstawiciel/-ka)

– Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (3 przedstawicieli).

Wybory przeprowadzi trzyosobowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w składzie: – lek. Mikołaj Krupa – lek. Adrianna Bargielska – lek. Adrian Kołakowski Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów przysługuje każdemu członkowi Samorządu Doktorantów.

Zgłoszenia Kandydatów do Senatu oraz Kolegium Elektorów dokonuje się poprzez dostarczenie do Komisji Wyborczej prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszenia kandydata”, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, “Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu oraz “Oświadczenia”, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu, w dniach:

– 20.02.2024 w godzinach 10:00 – 16:00 w Siedzibie Samorządu Doktorantów UMB (Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3)

– 22.02.2024 w godzinach 09:00 – 13:00 w Siedzibie Samorządu Doktorantów UMB (Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3)

Wyboru przedstawicieli doktorantów w Senacie i Kolegium Elektorów dokonają przedstawiciele Sejmiku zgromadzeni na zebraniu wyborczym, które odbędzie się 29.02.2024 w godzinach 12:00 – 16:00. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur!