Zmiany w stypendiach dla doktorantów

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Z przyjemnością informujemy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zostało ono opublikowane na stronie BIP:

https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/4320/zarzadzenie-nr-31-2024

Konferencja dla młodych naukowców

Konferencja dla młodych naukowców

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Z przyjemnością przekazujemy Wam zaproszenie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMB do udziału w kolejnej edycji Konferencji Wschodząca Diagnostyka. Samorząd Doktorantów UMB objął wydarzenie Patronatem Honorowym.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i śledzenia informacji na stronie: https://www.umb.edu.pl/wschodzacadiagnostyka

Wybory na przedstawicieli doktorantów do Senatu i Kolegium Elektorów

Wybory na przedstawicieli doktorantów do Senatu i Kolegium Elektorów

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!

Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działając na podstawie §28 ust. 1. Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza wybory na przedstawicieli doktorantów w:

– Senacie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (1 przedstawiciel/-ka)

– Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (3 przedstawicieli).

Wybory przeprowadzi trzyosobowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w składzie: – lek. Mikołaj Krupa – lek. Adrianna Bargielska – lek. Adrian Kołakowski Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów przysługuje każdemu członkowi Samorządu Doktorantów.

Zgłoszenia Kandydatów do Senatu oraz Kolegium Elektorów dokonuje się poprzez dostarczenie do Komisji Wyborczej prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszenia kandydata”, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, “Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu oraz “Oświadczenia”, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu, w dniach:

– 20.02.2024 w godzinach 10:00 – 16:00 w Siedzibie Samorządu Doktorantów UMB (Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3)

– 22.02.2024 w godzinach 09:00 – 13:00 w Siedzibie Samorządu Doktorantów UMB (Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3)

Wyboru przedstawicieli doktorantów w Senacie i Kolegium Elektorów dokonają przedstawiciele Sejmiku zgromadzeni na zebraniu wyborczym, które odbędzie się 29.02.2024 w godzinach 12:00 – 16:00. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

W związku z uzyskaniem stopnia doktora i ukończeniem studiów doktoranckich dotychczasowych przedstawicieli Samorządu Doktorantów w Radzie Wydziału Lekarskiego oraz Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zorganizowane zostaną wybory uzupełniające na te właśnie stanowiska.

Terminy wyborów uzupełniających do Rad Wydziałów przedstawicieli Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białystoku są następujące:

I tura- 9 stycznia 2023 r.       (poniedziałek)            godz. 15:30-16:30

II tura-  10 stycznia 2023 r.   (wtorek)                      godz. 15:30-16:30

III tura- 11 stycznia 2023 r.   (środa)                        godz. 15:30-16:30

Terminy zgłaszania Kandydatów do 06.01.2023r. do godziny 23:59 przez wysłanie skanu zgłoszenia na adres mailowy  lub pocztą na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dopiskiem Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (datę zgłoszenia uznaję się za datę doręczenia korespondencji).