Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

W związku z uzyskaniem stopnia doktora i ukończeniem studiów doktoranckich dotychczasowych po trzech przedstawicieli Samorządu Doktorantów w każdej z Rad. Poszukujemy osób, które zasiądą w Radzie Wydziału Lekarskiego, Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu a także Radzie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zorganizowane zostaną wybory uzupełniające na te właśnie stanowiska.

Terminy wyborów uzupełniających do Rad Wydziałów przedstawicieli Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białystoku są następujące:

I tura- 13.11.2023 r.       (poniedziałek)            godz. 16:00-18:00

II tura-  14.11.2023 r.   (wtorek)                      godz. 16:00-18:00

III tura- 15.11.2023 r.   (środa)                        godz. 16:00-18:00

Terminy zgłaszania Kandydatów do 11.11.2023r. do godziny 23:59 przez wysłanie skanu zgłoszenia na adres mailowy  lub pocztą na adres Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dopiskiem Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (datę zgłoszenia uznaję się za datę doręczenia korespondencji).

Kandydaci do SSD

Mamy przyjemność poinformować, iż Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów ds. wyboru przedstawicieli doktorantów w Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w składzie mgr Ewa Olechno, mgr Adrianna Zańko, mgr Aleksandra Frąckiewicz, otrzymała i potwierdziła następujące zgłoszenia kandydatek do Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB w Dyscyplinach:

Nauki Medyczne: 1) lek. Alicja Jelska

Nauki Farmaceutyczne: 1) mgr Dominika Dobiecka

Nauki o Zdrowiu: 1) mgr Marcelina Radziszewska

Jednocześnie przypominamy, iż wybory uzupełniające do Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB odbędą się 30.10.2023 w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Samorządu Studentów UMB w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Akademickiej 3

Serdecznie zapraszamy!

Wyniki wyborów uzupełniających do Sejmiku SD UMB

Wyniki wyborów uzupełniających do Sejmiku SD UMB

Dnia 29 października 2021 roku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB. Głosowanie odbyło się na platformie do głosowań online. 
Reprezentantami I roku Szkoły Doktorskiej w Sejmiku SD UMB zostali:

dyscyplina nauki o zdrowiu – mgr Ewa Olechno 

dyscyplina nauki medyczne – lek. Mateusz Zarzecki

Przedstawiciel w dyscyplinie nauk farmaceutycznych zostanie wybrany w drugiej turze wyborów, które odbędą się 10 listopada 2021 r. w godzinach od 9 do 17 (w trybie online). 

 Komisja Wyborcza nie stwierdziła nieprawidłowości w przebiegu wyborów.