Ankiety oceny dorobku naukowego

Uwaga – informacja z Rektoratu UMB

Doktoranci, którzy na początku roku 2019 złożyli ankiety oceniające rozwój naukowy i zostali przypisani do liczby N, zobowiązani są do ponownego wypełnienia ankiety oceny dorobku naukowego za okres 2017-2019 w zakresie kryteriów ewaluacji:

Ankietę należy wypełnić i przekazać do właściwego Dziekana Kolegium dyscypliny do dnia 15 listopada, przy czym do oceny będą liczone tylko te publikacje, które zostały wcześniej zgłoszone do Biblioteki UMB (prace przyjęte do druku, jeszcze nie opublikowane wymagają dodatkowego potwierdzenia z Redakcji czasopisma).

Doktoranci ze Szkoły Doktorskiej UMB oraz Doktoranci, którzy nie zostali zaliczeni do liczby N (nie składali ankiet na początku roku 2019) – nie wypełniają powyższej Ankiety.