Wybory uzupełniające – Nauki Farmaceutyczne

Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawicieli doktorantów 1 roku Szkoły Doktorskiej UMB w Sejmiku Samorządu Doktorantów UMB informuje o przyjęciu następujących zgłoszeń kandydatów do Sejmiku SD UMB:

Dyscyplina nauki farmaceutyczne:

1. mgr Aleksandra Jakimczuk

 2. mgr farm. Olga Klaudia Szewczyk 


Wybory uzupełniające do Sejmiku SD UMB odbędą się 10.11.2021 r. w godzinach 9:00-17:00 na platformie do głosowań on-line.
Komisja Wyborcza:

mgr Karolina Nowak

mgr Adrianna Zańko

mgr Aleksandra Starosz