Wybory 2020

Szanowne Doktorantki,
Szanowni Doktoranci,

W wyniku przeprowadzonych 27.02.2020 wyborów Przedstawicielami Doktorantów w Kolegium Elektorów, Senacie, Radach Wydziału i Kolegiach Nauk zostali:

Kolegium Elektorów:

 • Gromkowska-Kępka Krystyna Joanna
 • Grudzińska Małgorzata
 • Nowak Karolina

Senat (kadencja 2020-2024):

 • Nowak Karolina

Rada i Kolegium Nauk Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (kadencja 2020-2024):

 • Drobek Natalia Anna
 • Starosz Aleksandra
 • Wołosowicz Marta

Rada i Kolegium Nauk Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (kadencja 2020-2024):

 • Mościcka Patrycja
 • Radomska Dominika Wioletta
 • Smereczański Nazar

Rada i Kolegium Nauk Wydziału Nauk o Zdrowiu (kadencja 2020-2024):

 • Grudzińska Małgorzata
 • Kostro Amanda Maria
 • Samusik Maciej Jerzy
źródło – UMB