Konkurs dla Kobiet Nauki

Polska Sieć Kobiet Nauki ogłosiła konkurs, wspierający kobiety w nauce. Dedykowany jest dla kobiet, które planują opublikować artykuł naukowy w wysokopunktowanym czasopiśmie zagranicznym. Zgłaszanie wniosków odbywa się w terminie 6.12- 6.01, a zwycieżczynie konkursu otrzymają dofinansowanie na tłumaczenie lub korektę językową artykułu naukowego, co jest zdecydowanym ułatwieniem przy publikowaniu pracy. W konkursie mogą wziąć udział pracownice naukowo-dydaktyczne uczelni wyższych, pracownice naukowo-badawcze instytucji badawczych, a także doktorantki szkoły doktorskiej, studiów doktoranckich i uczestniczki seminarium doktorskiego.

Logo
Konkurs na Małe Granty Fundacji – logo

Naszym zdaniem, jest to bardzo dobry przykład, jak realnie wspierać kobiety nauki i mamy nadzieję, że powstaną kolejne działania podejmowane właśnie na tym polu.

Więcej informacji:

https://kobietynauki.org/index.php/2020/12/konkurs-na-male-granty-fundacji/