Ankiety oceniające jakość kształcenia

Przypominamy o możliwości oceny jakości kształcenia na naszej Uczelni. Każdy doktorant znajdzie na Wirtualnej Uczelni ankiety, w których może ocenić jakość kształcenia na odbytych zajęciach. Zachęcamy do wypełnienia tych ankiet, ponieważ stanowią one bazę do ewentualnych zmian.

Ankiety oceny zajęć dostępne są na stronie Wirtualnej Uczelni (wu.umb.edu.pl) do 21.02.2021 r., a ankieta ogólnouczelniana do 27.06.2021 r.

Chcesz coś zmienić? Wypełnij ankietę.