Nabór uzupełniający do Szkoły Doktorskiej UMB

Przeprowadza się nabór uzupełniający do Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, w ramach ustalonego limitu przyjęć na studia.

Nabór uzupełniający odbędzie się w następujących terminach:

  • 18-23.09.2019r. – rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów,
  • do 24.09.2019r. – ocena projektów badawczych,
  • do 26.09.2019r. – powiadomienie kandydatów (drogą elektroniczną) o zakresie i terminie egzaminu z przedmiotu kierunkowego,
  • 27.09.2019r. – egzamin z języka angielskiego,
  • 30.09.2019r. – egzamin z przedmiotu kierunkowego,
  • 01.10.2019r. – ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

Zarządzenie