Rektor UMB powołał Prodziekanów i Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Krętowski wręczył powołania nowym Prodziekanom Wydziałów oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. Powołani obejmą swoje funkcje 1 października 2019 r.

Funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej powierzono Pani prof. dr hab. Barbarze Mroczko.

Rektor UMB powołał Prodziekanów i Dyrektora Szkoły Doktorskiej

więcej