Dzień Doktoranta UMB

2 października 2019 r. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku organizuje, pierwszy w historii, DZIEŃ DOKTORANTA UMB.

O godzinie 14:00 zapraszamy Was na część oficjalną, która odbędzie się na Auli Magna.

Na spotkaniu sprawozdamy się z działania Samorządu na polu uczelnianym i ogólnopolskim. Chętnie wysłuchamy Waszych pomysłów i sugestii jakie wydarzenia i aktywności chcielibyście aby pojawiły się w kalendarzu wydarzeń na rok akademicki 2019/2020.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wystąpienie mgr Aleksandry Stachelskiej, która podczas prezentacji „Dwie drogi, jeden cel, czyli doktorat w świetle Ustawy 2.0” wyjaśni zawiłości związane z kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich oraz rozwieje wątpliwości związane z procedurą uzyskania stopnia naukowego doktora przez doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020. Zachęcamy do przygotowania nurtujących Was pytań.

Aleksandra Stachelska jest ekspertem współpracującym z Krajową Reprezentacją Doktorantów, doktorantką w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, asystentem naukowy w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych oraz członek Komisji Prawnej KRD.

Liczymy na obecność Doktorantów, Promotorów i Opiekunów naukowych, oraz członków społeczności akademickiej zainteresowanych zmianami w zakresie kształcenia doktorantów wynikających z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Plakat promujący Dzień Doktoranta UMB