Zmiany wysokości stypendiów doktoranckich

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski zwiększył wysokość stypendiów doktoranckich, doktorantom którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • w kategorii B – 1770,00 zł
  • w kategorii C – 2070,00 zł

Stypendia doktoranckie przysługują wszystkim doktorantom.
Wysokość stypendium w kategorii A pozostaje bez zmian.

Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia  8.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku: