Doktorat w świetle Ustawy 2.0 – prawo i praktyka

W imieniu zaprzyjaźnionej Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, serdecznie zapraszamy na spotkanie „Doktorat w świetle Ustawy 2.0 – prawo i praktyka.

27 listopada 2019 o 17:00–19:00

Aula Wydziału Nauk o Edukacji, ul. Świerkowa 20/Budynek C, 15-328 Białystok

mgr Łukasz Kierznowski (źródło: www.krd.edu.pl)

Prelegentem będzie mgr Łukasz Kierznowski – ekspert w zakresie prawa edukacyjnego, autor książki „Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu w Białymstoku.

Spotkanie poświęcone będzie praktycznym wyzwaniom w zakresie prowadzenia studiów doktoranckich i szkół doktorskich wynikających z wprowadzenia Ustawy Prawo o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/935364953515404/

Plakat promujący wydarzenie Doktorat w świetle Ustawy 2.0 – prawo i praktyka