Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku laureatem Konkursu ProDOK 2019!

15 listopada 2019 r. podczas Gali Finałowej Konkursów PRODOK/PROPAN Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zdobyła nagrodę za najbardziej aktywny samorząd doktorantów. Gala objęta była Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina oraz patronatem honorowym Prezesa PAN – prof. Jerzego Duszyńskiego. Nagrodę za najbardziej aktywny Samorząd Doktorantów wspólnie odebrały Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB prof. dr hab. Barbara Mroczko i Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UMB mgr Karolina Nowak.

Konkurs ProDOK i ProPAN organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Celem Konkursu jest wyłonienie Uczelni i Instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.

Wśród laureatów konkursu ProDOK 2019 znalazły się: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska.

Przyznano również wyróżniania dla: Politechniki Śląskiej (za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Techniczne”), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (za pierwsze miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”) i Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”).

Wśród laureatów konkursu ProPAN 2019 znalazły się: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Przyznano również wyróżniania dla: Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN i Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Od lewej: mgr Edyta Andrulewicz-Botulińska, mgr Karolina Nowak, prof. dr hab. Barbara Mroczko i mgr Małgorzata Grudzińska.