UMB-QUIZ

Zapraszamy do udziału w Quizie on-line dotyczącym Naszej Uczelni!

Quiz składa się z 21 pytań. Odpowiedź na nie zajmie kilka minut.
Quiz dostępny będzie do 28 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30.
W quizie można wziąć udział tylko raz.

Codziennie nagrodzone będą 3 osoby, które odpowiedzą na największą liczbę punktów w najkrótszym czasie.
I nagroda – Bluza UMB
II nagroda – Wydawnictwo Jubileuszowe
III nagroda – gadżety UMB

https://www.umb.edu.pl/jubileusz/wydarzenia/quiz_wiedzy_o_umb