Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UMB

Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej UMB!

Szkoła Doktorska UMB prowadzi rekrutację w trzech dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medycznenauki o zdrowiu.

Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021:

  1. w dyscyplinie nauki farmaceutyczne – 7 miejsc,
  2. w dyscyplinie nauki medyczne – 30 miejsc,
  3. w dyscyplinie nauki o zdrowiu – 7 miejsc.

Zasady rekrutacji, wymagane dokumenty oraz harmonogram rekrutacji znaleźć można po kliknięciu w link: TUTAJ

UWAGA!
Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i dostarczenia drogą e-mailową podpisanych skanów projektów badawczych na adres: promocja @umb.edu.pl w terminie: 18 – 26.05.2020 r.