Stypendia dla doktorantów

Przypominamy o nadchodzących terminach składania wniosków o stypendia doktoranckie, projakościowe, socjalne i Rektora.

Terminy składania wniosków stypendialnych.

Od roku akad. 2019/2020 obowiązuje jeden regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. Świadczenia przyznawane na podstawie niniejszego Regulaminu nie przysługują uczestnikom szkoły doktorskiej. 

Aby złożyć wniosek w Dziale Spraw Studenckich należy umówić się poprzez udostępniony kalendarz: https://calendly.com/umb-wyjazdy

Wnioski i regulaminy znajdziesz tutaj:

Stypendia