VI Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Doktorantki & Doktoranci UMB!

12-14 lipca na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbył się VI Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.

Pośród delegatów Uczelni Medycznych nie mogło zabraknąć reprezentantów naszej Uczelni: mgr Karolina Nowak i mgr Małgorzata Grudzińska. Spotkanie było wyjątkowe z wielu względów, również dlatego, że DFUM obchodziło 2 urodziny powstania!

Całą relację z wydarzenia można obejrzeć po kliknięciu w link: https://tiny.pl/tdknm

Od lewej: Małgorzata Grudzińska, Karolina Nowak