Nabór uzupełniający do SZKOŁY DOKTORSKIEJ UMB

📣 Uwaga kandydaci! 🎓

Ogłoszono nabór uzupełniający do SZKOŁY DOKTORSKIEJ UMB w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1397/zarzadzenie-nr-52-2019

Nabór uzupełniający odbędzie się w następujących terminach:
11-16.09.2019r. – rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów,
do 24.09.2019r. – ocena projektów badawczych,
do 26.09.2019r. – powiadomienie kandydatów (drogą elektroniczną) o zakresie i terminie egzaminu z przedmiotu kierunkowego,
27.09.2019r. – egzamin z języka angielskiego,
30.09.2019r. – egzamin z przedmiotu kierunkowego,
01.10.2019r. – ogłoszenie wyników postępowania konkursowego.

https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/20608,Nabor_uzupelniajacy_do_Szkoly_Doktorskiej_w_dyscyplinie_nauki_o_zdrowiu