Stypendia 2019/2020

Przypominamy o nadchodzących terminach składania wniosków o stypendia doktoranckie, projakościowe, socjalne i Rektora.

Terminy składania wniosków stypendialnych.

Od roku akad. 2019/2020 obowiązuje jeden regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. Świadczenia przyznawane na podstawie niniejszego Regulaminu nie przysługują uczestnikom szkoły doktorskiej

Wnioski i regulaminy znajdziesz tutaj: