KOMUNIKAT Z DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH

English below

Drodzy Studenci i Doktoranci,

W nawiązaniu do „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że na stronie Działu Spraw Studenckich https://www.umb.edu.pl/dzial_spraw_studenckich przy nazwiskach pracowników umieszczone zostały kalendarze do internetowej rezerwacji wizyt. Prosimy o korzystanie z udostępnionych kalendarzy w celu umówienia spotkania z wybranym pracownikiem we wszystkich sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu (zwłaszcza dot. stypendium socjalnego).

Jednocześnie informujemy, że przed Działem Spraw Studenckich umieszczona została skrzynka, w której można zostawiać dokumenty w zabezpieczonych kopertach.
Przypominamy, że wnioski o stypendium można przesyłać również za pośrednictwem operatorów pocztowych np. Poczty Polskiej.
W przypadku pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Dział Spraw Studenckich


Dear students and PhD students,

In reference to the „Environmental guidelines in regards to the partial restoration of university activities” of the Ministry of Science and Higher Education, we inform you that on the Student Affairs Department website https://www.umb.edu.pl/dzial_spraw_studenckich, calendars for online booking of visits have been placed near the names of employees. Please use the available calendars to arrange a meeting with a selected employee for all matters requiring direct contact (especially regarding the social scholarship).

At the same time, we would like to inform you that a box has been placed in front of the Student Affairs Department in which documents can be left in secured envelopes.
We remind you that scholarship applications can also be sent via postal operators, e.g. Poczta Polska.
If you have any questions, please contact us by phone or e-mail.

Student Affairs Department